Naujienos

Neovison_vison_P
Įsigaliojo įsakymas „Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kailinių gyvūnų laikymo vietose patvirtinimo“

2015-11-01 įsigaliojo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kailinių gyvūnų laikymo vietose patvirtinimo“ – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a0d25c00616511e5b316b7e07d98304b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=25387433-a228-462f-96c1-9f05c88c46d0

Svelniakailiai